Nyt behandlingstilbud - rekonstruktion af nedslidte tandsæt
  Et stort tandsundhedsmæssigt problem idag er, at tænder slides ned og bidhøjden sænkes. Vi har derfor uddannet os i at rekonstruere de slidte tænder. Således reetableres tandsættet til oprindelig bidhøjde og funktion. Det kan i stor udstrækning gøres med plast og bliver på denne måde økonomisk overkommeligt. Prisen vil ofte ligge mellem 20.000 kr og 30.000 kr - helt afhængigt af, hvor meget der skal gøres. Der udarbejdes prisoverslag i hvert enkelt tilfælde. Efter bidhævning holdes altid ved lige med bidskinne om natten.

  Klik på billederne nedenfor for at se eksempler på klinikkens arbejde:
  Se eksempler her Se eksempler her Se eksempler her Se eksempler her Se eksempler her

Tandlægevagtordning
  Region Nord har organiseret en tandlægevagtordning. Den dækker hele regionen og sørger for, at patienter med akutte tandproblemer kan få hjælp i weekender og på helligdage.

  Telefontid kl. 9.00-10.00 på tlf. 70200255.

  Telefonkonsultation er gratis for alle, men behandling koster minimum 700-1000 kr. for voksne. Større tandtraumer behandles af skadestuen på Aalborg Sygehus.